Psykoterapi och utbildning

Jakob Mechler

leg. psykolog, doktor i klinisk psykologi

Om mig

Kortfakta

Grundutbildning: Legitimerad psykolog, Stockholms universitet
Fil. dr. i klinisk psykologi, Stockholms universitet
Certifierad ISTDP-terapeut, Ersta Sköndal Högskola.
Ackrediterad IPT-terapeut, Karolinska Institutet
PFPP, Lunds Universitet.
Pågående: Psykoterapeutprogrammet, Stockholms universitet

Bakgrund

Jag har mångårig arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatrin och primärvården i Stockholm. Utöver min grundutbildning har jag genomgått en treårig fördjupningskurs inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (ISTDP). Jag undervisar återkommande inom ämnet affektfokuserad psykodynamisk terapi på flera olika lärosäten. Jag är också utbildad inom Interpersonell Psykoterapi (IPT) och Panikfokuserad Psykodynamisk Psykoterapi (PFPP)

Legitimerad psykolog

Psykologprogrammet består av fem års studier på heltid samt ett år av praktisk tjänstgöring där jag arbetade under frekvent handledning för att erhålla min legitimation. Som psykolog har jag en bred kompetens inom psykologisk behandling, diagnostik och bedömning. Titeln psykolog är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område.

Forskning

Sedan hösten 2023 är jag doktor i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Min avhandling fokuserade på behandling av deprimerade tonåringar, du kan läsa den här. Jag fortsätter min anställning som forskare och lärare på Stockholms universitet. Min forskning fokuserar på psykologisk behandling avseende depression och ångest. Du kan följa mina publikationer här.


Föreläsare

Jag anlitas återkommande som föreläsare rörande psykoterapiforskning och psykodynamisk psykoterapi, bl.a. vid Uppsala och Stockholms Universitet, PsykoterapiCentrum, University College London (UCL), Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU), Ersta Sköndal Högskola, Region Stockholm och Psykoterapimässan.

Urval av föreläsningar

Psykodynamisk utfalls- och processforskning

Försvar: teori, forskning och klinisk praktik

Vetenskapsteori – en introduktion

Validitet och reliabilitet i psykoterapiforskning

Psykiatrisk diagnostik

Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi: en introduktion,

Psykodynamisk psykoterapi och ångest: forskning, teori och klinisk praktik,

Affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi,

Kontakt

Välkommen att kontakta mig för psykoterapi eller utbildning.

Kontaktuppgifter

Mail: info@jmpsykologi.se
Adress: Surbrunnsgatan 5, 114 27 Stockholm